Design

Projektowanie to tworzenie. 

Tworzenie wymaga jednak prostego i przyziemnego zaangażowania i na dodatek jeszcze organizacji - tylko wtedy jest nikła szansa na powstanie dzieła - czasami nawet: sztuki. Materiał to rzecz wtórna - oto kilka przykładów mojej inspiracji codziennym materiałem mojego działania:

Lampy, do wytworzenie których wykorzystałem elementy hydrauliczne, głównie rury ocynkowane.

Zabawka dla syna kolegi. Bardzo sympatyczny jegomość (robot, nie syn... bo o koledze z budowy już nawet nie ma co nawet strzępić sobie języka:) wyszedł z połączenia paru stalowych części podczas budowy Protu Lotniczego we Wrocławiu. A że Port duży, to i części było dużo -

- gorzej z czasem, ale to już tylko kwestia organizacji.