Oferta

W naszej ofercie znajduje szeroki wachlarz usług związanych z procesem budowlanym. Począwszy od przygotowania inwestycji od strony ekonomicznej i technicznej, na utrzymaniu obiektów budowlanych kończąc.

Podczas swojej pracy inżynierskiej wielokrotnie spotykamy się z problemami praktycznymi na linii wszystkich uczestników procesu budowlanego. Skutki tych niewielkich z pozoru problemów, nie wynikające w większości z braku kwalifikacji, ale ze zwykłych ludzkich zaniedbań, pośpiechu lub przeoczeń szybko osiągają rozmiary stanowiące wyraźną pozycję w planie kosztów. Oferujemy swoim klientom usługi kompleksowe oraz pomoc w koordynacji procesu budowlanego. W realizowanych zleceń pracownicy FRESKONU stawiają na optymalizację rozwiązań projektowych i dokładne przygotowanie realizacji, gdyż uniknięcie błędów w momencie ich powstania to największa oszczędność, nie tylko dla Inwestora i Użytkownika, ale także firm projektowych i wykonawczych (informację o gronie zadowolonych klientów znajdą Państwo w dziale Referencje).

Zapraszam do współpracy!

Projektowanie:


Obsługa inwestycji:


Wsparcie Wykonawców:


Utrzymanie obiektów budowlanych:


Działalność doradcza: