Strona główna‎ > ‎

Oferta

   W naszej ofercie znajduje szeroki wachlarz usług związanych z procesem budowlanym. Począwszy od przygotowania inwestycji od strony ekonomicznej i technicznej, na utrzymaniu obiektów budowlanych kończąc.
    Podczas swojej pracy inżynierskiej wielokrotnie spotykamy się z problemami praktycznymi na linii wszystkich uczestników procesu budowlanego. Skutki tych niewielkich z pozoru problemów, nie wynikające w większości z braku kwalifikacji, ale ze zwykłych ludzkich zaniedbań, pośpiechu lub przeoczeń szybko osiągają rozmiary stanowiące wyraźną pozycję w planie kosztów. Oferujemy swoim klientom usługi kompleksowe oraz pomoc w koordynacji procesu budowlanego. W realizowanych zleceń pracownicy FRESKONU stawiają na optymalizację rozwiązań projektowych i dokładne przygotowanie realizacji, gdyż uniknięcie błędów w momencie ich powstania to największa oszczędność, nie tylko dla Inwestora i Użytkownika, ale także firm projektowych i wykonawczych (informację o gronie zadowolonych klientów znajdą Państwo w dziale Referencje).

Zapraszam do współpracy!

Obsługa inwestycji:
- specyfikacje techniczne i opracowanie warunków przetargu dla inwestycji,
- wsparcie Inwestora podczas negocjacji oraz wyborze wykonawcy prac budowlanych,
- kosztorysowanie,
- przygotowanie dokumentów do projektowania,
- opracowanie projektów funkcjonalno użytkowych,
- opracowanie projektów technologii,
- wsparcie inwestora w negocjacjach z przyszłym projektantem.

Projektowanie:
- wykonanie badań geologicznych, mapy zasadniczej,
- wykonanie projektów budowlanych wielobranżowych,
- wykonywanie wielobranżowych i branżowych projektów wykonawczych na potrzeby generalnego wykonawstwa, oraz wykonawstwa branżowego,
- wykonywanie projektów warsztatowych,
- pełnienie nadzoru autorskiego.

Wsparcie Wykonawców:
- koordynacja wykonawcza oraz projektowania,
- przedmiarowanie, kosztorysowanie i obmiarowanie prac,
- kierowanie robotami budowlanymi, instalacyjnymi, elektrycznymi,
- kierowanie budowami,
- nadzór inwestorski,
- obsługa ekonomiczna budowy i kontrola przebiegu inwestycji.

Utrzymanie obiektów budowlanych:
- wsparcie Użytkownika w negocjacjach umów serwisowych i wyborze Zarządcy Obiektu,
- planowanie przeglądów okresowych infrastruktury obiektu zarówno w świetle Prawa Budowlanego (Zarządzanie Obiektem), jak i gwarancji Producentów i Dostawców (Utrzymanie Gwarancyjne),
- koordynacja prac usterkowych z ramienia Użytkownika, Wykonawcy lub Dostawcy,
- wykonywanie prac remontowych.

Działalność doradcza:
- ekspertyzy techniczne,
- doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji,
- audyty energetyczne,
- projekty specjalistyczne: przebudowy, wzmocnienia, osuszanie obiektów, a także modernizacja technologii.